Introduktion GCP
Intro­duk­tion GCP

Kom­mer du att arbeta med kliniska prövningar/​forskning och behöver kun­skaper inom området Good Clin­i­cal Prac­tice, GCP samt kliniska prövningar?

Karolin­ska Trial Alliance, KTA Sup­port erb­juder utbild­ningstillfällen för dig som behöver grundläg­gande intro­duk­tion inom GCP samt kliniska prövningar.

Tid och plats:

  • Ons­dag 5 april — grundläg­gande intro­duk­tion GCP
    Kl. 13.0016.00 vid Karolin­ska Uni­ver­sitetssjukhuset, Huddinge

Kur­savgift: 1 950 kr exkl. moms. Utbild­nings­ma­te­r­ial, kursin­tyg samt kaffe ingår

Course fee: 1 950 SEK excl VAT. Course mate­r­ial, cer­tifi­cate and cof­fee included.

Anmälan/​Registration

Välkomna!

Kon­takt utbildningar

Lotta Mazouch

+46 (0)858585775
+46 (0)70001 18 45
lotta.​mazouch@​karolinska.​se
For courses in Eng­lish click here.