Uppdatering GCP
Upp­da­ter­ing GCP

Arbe­tar du med kliniska prövningar och behöver upp­dat­era dina tidi­gare kun­skaper inom GCP?

Karolin­ska Trial Alliance, KTA Sup­port erb­juder utbild­ningstillfällen för dig som behöver upp­dat­er­ade kun­skaper inom GCP och kliniska prövningar.

Tid och plats

  • Ons­dag 8 mars — GCP Uppdatering
    Kl. 13.0016.00 vid Karolin­ska Unver­sitetssjukhuset, Huddinge

  • Ons­dag 10 maj — GCP Uppdatering
    Kl. 13.0016.00 vid Karolin­ska Uni­ver­sitetssjukhuset, Solna

    Anmälan

    Välkomna!

Kon­takt utbildningar

Lotta Mazouch

+46 (0)858585775
+46 (0)70001 18 45
lotta.​mazouch@​karolinska.​se
For courses in Eng­lish click here.