2 dagars kurs i kliniska prövningar
2 dagars kurs i kliniska prövningar

KTA erb­juder en två dagars utbild­ning för prövn­ing­steamet, prö­vare, forskn­ingssjuk­sköter­skor samt andra som arbe­tar med eller är intresser­ade av kliniska prövningar.

Mål­grupp

Utbild­nin­gen är en grundläg­gande utbild­ning i kliniska prövningar och lämplig för alla som arbe­tar med
eller kom­mer att arbeta med kliniska prövningar . Utbild­nin­gen täcker det utbild­ningskrav
inom GCP, Good Clin­i­cal Prac­tice, som ställs på prö­vare och forskn­ingssjuk­sköter­skor.
Inga förkun­skaper krävs.

Innehåll

  • Från pre-​klinik till färdigt läkemedel
  • GCP, Good Clin­i­cal Prac­tice och regelverk kring kliniska prövningar
  • Biobanksla­gen
  • Biverkningar och SUSAR
  • Avtal vid kliniska prövningar
  • Sta­tis­tik i kliniska prövningar
  • Mon­i­torering
  • CRF — Case Report Form & Protokoll
  • Etik­lag och etikprövningsnämnder
  • Inspek­tion från Läkemedelsverket

Prak­tiska detaljer

Datum
23 maj 2017

Tid
ca 08:3016:45 båda dagarna

Plats
Hotel Nor­tull
Sankt Eriks­gatan 119

Delt­a­gar­avgift
Kur­savgiften är 4 900:- (exkl. moms) för anmälan senast 2017-​04-​05 och 5 300:- (exkl. moms) för senare anmälan. Kur­savgiften inklud­erar kurs­ma­te­r­ial samt lunch och kaffe under båda dagarna. Avbokn­ing kan ske utan avgift fram till 30 dagar före kursstart.

Anmäl dig här.

Kon­takt utbildningar

Lotta Mazouch

+46 (0)858585775
+46 (0)70001 18 45
lotta.​mazouch@​karolinska.​se
For courses in Eng­lish click here.