Rekryteringsnätverk i primärvården
Rekry­ter­ingsnätverk i primärvår­den

KTA Prim är en mot­tagn­ing för kliniska prövningar för och med primärvår­den i Stock­holm. Vi har där­för påbör­jat ett arbete med att knyta till oss alla vård­cen­traler i Stock­holm till vårt nätverk för samar­bete kring klinisk forskn­ing. Det finns många vård­cen­traler i Stock­holm, både inom SLSO och pri­vata, så det kom­mer dröja innan alla är med, men vi har kom­mit en bit på väg och kan stolt pre­sen­tera föl­jande samarbetspartners:

 • Tranebergs Vård­cen­tral, SLSO
 • Häs­selby Vård­cen­tral, SLSO
 • Bromma­plans Vård­cen­tral, SLSO
 • Capio Rin­gens Vård­cen­tral, Privat
 • Lise­bergs Vård­cen­tral, SLSO
 • Vax­holms Vård­cen­tral, Privat
 • Mörby Vård­cen­tral, SLSO
 • St Eriks Vård­cen­tral, Privat
 • Lil­je­hol­mens Vård­cen­tral, SLSO
 • Ham­marby Sjös­tads Hus­läkare, Privat
 • Fruän­gens Vård­cen­tral, Privat
 • Boo Vård­cen­tral, SLSO
 • Gärdets Vård­cen­tral, SLSO
 • Väster­mals Vac­ci­na­tion, Privat
 • Älvsjö Vård­cen­tral, SLSO
 • Råck­sta Vällingby Närvårdsmot­tagn­ing, Privat
 • Han­dens Vård­cen­tral, SLSO
 • Väster­malms Vac­ci­na­tion, Privat
 • Vällingby Vac­ci­na­tion, Privat
 • Vård­cen­tralen Kro­nan, Privat
 • Kvarter­sakuten Ser­afen, Privat
 • Alby Vård­cen­tral, SLSO
 • Bagar­mossen, Din Vård­cen­tral, Privat
 • Bredängs Vård­cen­tral, SLSO
 • Capio Bro Vård­cen­tral, Privat
 • Djur­sholms Hus­läkar­mot­tagn­ing, SLSO
 • Lil­je­holm­ska­jens Vård­cen­tral, Privat
 • Oasen Hus­läkare, Privat
 • Segel­torps Vård­cen­tral, SLSO
 • Solna Cen­trums Vård­cen­tral, SLSO
 • To Care City, Privat

Kon­takt

Lina Lundén

Tel:+46 (0)8517 782 73
Mobil:+46 (0)72582 32 12
lina.​lunden@​karolinska.​se