Interaktiv guide om cellterapi
Inter­ak­tiv guide om cell­ter­api

Är du intresserad av att utvärdera en webb-​baserad guide för utveck­ling och utförande av kliniska studier relat­er­ade till cellterapi

För mer infor­ma­tion om hur du kan utföra guiden och utvärdera innehål­let, kon­takta Ker­sti Nys­tröm Lansner på mail: Den här e-​postadressen sky­d­das mot spam­bots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller tele­fon: 08585 85 219 alter­na­tivt mobil­tele­fon: 070 089 12 52

Du hit­tar guiden här: http://​inno​va​tion​splat​sen​.oxp​me​dia​.com/​i​n​n​o​v​a​t​i​o​n​s​p​l​a​t​s​e​n​/​s​t​a​r​t​/

cellterapiguide

Kon­takt

Ker­sti Nys­tröm Lansner

Tel:+46 (0)8585 852 19
Mobil:+46 (0)70089 12 52
kersti.​nystrom-​lansner@​karolinska.​se