Bilder och video från undersökningar
Bilder och video från under­sökningar

Lung­funk­tion­sun­der­sökn­ing i SCAPIS

Rönt­ge­nun­der­sökn­ing i SCAPIS

Ultraljud­sun­der­sökn­ing av halspulsådern.

Robert Agget en delt­a­gare som är mycket nöjd med
sitt delt­a­gande i SCAPIS. Läs gärna
artikeln: DN — Stu­dien kan ha räd­dat mitt liv

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter