Besök 2
Besök 2

Kon­takt
Karolin­ska Trial Alliance
Tel: 0858 58 61 28
Mail: scapis@​karolinska.​se
Adress: Karolin­ska Trial Alliance, Karolin­ska Uni­ver­sitetssjukhuset Hud­dinge M62, 141 86 Stock­holm
Karta
Huvu­dans­varig
Thomas Jern­berg
Docent, Över­läkare, Karolin­ska Uni­ver­sitetssjukhuset
Tel: 08585 800 00