Vad händer vid besöken?
Vad hän­der vid besöken?

Under­sökningar

Besök 1
  • Med­i­cinsk historia
  • Blod­prov — koles­terol, blod­socker och njurfunktion
  • Längd, vikt, midje– och höftmått
  • Test av lungfunktion
  • Blod– och ankeltryck
  • Ultraljud­sun­der­sökn­ing: halspulsådror
  • EKG
  • Enkäter
Läs mer..
Besök 2
  • Rönt­ge­nun­der­sökn­ing (CT) – hjärt, kärl och lungor
Läs mer..
Kon­takt
Karolin­ska Trial Alliance
Tel: 0858 58 61 28
Mail: scapis@​karolinska.​se
Adress: Karolin­ska Trial Alliance, Karolin­ska Uni­ver­sitetssjukhuset Hud­dinge M62, 141 86 Stock­holm
Karta
Huvu­dans­varig
Thomas Jern­berg
Docent, Över­läkare, Karolin­ska Uni­ver­sitetssjukhuset
Tel: 08585 800 00