Bilder och video från undersökningar
Bilder och video från under­sökningar

Lung­funk­tion­sun­der­sökn­ing i SCAPIS

Rönt­ge­nun­der­sökn­ing i SCAPIS

Ultraljud­sun­der­sökn­ing av halspulsådern.

Robert Agget en delt­a­gare som är mycket nöjd med
sitt delt­a­gande i SCAPIS. Läs gärna
artikeln: DN — Stu­dien kan ha räd­dat mitt liv

Kon­takt
Karolin­ska Trial Alliance
Tel: 0858 58 61 28
Mail: scapis@​karolinska.​se
Adress: Karolin­ska Trial Alliance, Karolin­ska Uni­ver­sitetssjukhuset Hud­dinge M62, 141 86 Stock­holm
Karta
Huvu­dans­varig
Thomas Jern­berg
Docent, Över­läkare, Karolin­ska Uni­ver­sitetssjukhuset
Tel: 08585 800 00