Hur går du med?
Hur går du med?
OBS, för att delt­aga i denna studie måste du fått en inbjudan!

Om du fått en inbju­dan kan du anmäla dig på:
Tel: 0858 58 61 28
Mail: scapis@​karolinska.​se

Kon­takt
Karolin­ska Trial Alliance
Tel: 0858 58 61 28
Mail: scapis@​karolinska.​se
Adress: Karolin­ska Trial Alliance, Karolin­ska Uni­ver­sitetssjukhuset Hud­dinge M62, 141 86 Stock­holm
Karta
Huvu­dans­varig
Thomas Jern­berg
Docent, Över­läkare, Karolin­ska Uni­ver­sitetssjukhuset
Tel: 08585 800 00