First in-human studier ökat i Sverige
Nyheter

I Sverige har first in human-​studier ökat extremt mycket skriver läkemedelsvarlden.

I artikeln beskriver de att first in human-​studier ökat och detta är tack vare hög kom­pe­tens inom fas 1-​verksamheten. Till skill­nad från andra län­ders first in human-​studier så har Sverige kval­i­ta­tiva studier som kräver tid och god kompetens.

Du hit­tar hela länken här

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter