Nytt år nya tjänster
Nyheter

Hop­pas att ni har haft en god jul och ett gott nytt år.

Vi växer mer och mer här på KTA och vi söker nu flera medar­betare. Är du den vi söker? Se info under lediga tjän­ster för en när­mare beskrivn­ing om en framtid på KTA.

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter