Fas 1
Fas 1

KTA Fas 1 har utfört kliniska studier för den med­i­cin­ska indus­trin och för akademiska forskare sedan 2003.

Ledande verk­samhet

KTA samar­be­tar med många olika kliniker på Karolin­ska Uni­ver­sitetssjukhuset som är ett av Europas ledande uni­ver­sitetssjukhus samt med Karolin­ska Insti­tutet. I KTAs nätverk ingår spe­cialitet­skliniker, inten­sivvård, radi­ologi, labb samt många av Karolin­ska Insti­tutets värld­sledande forskare.

Välutrustade

Enheten har 16 bäd­dar och erfaren GCP-​tränad per­sonal för att kunna utföra kliniska studier från ”first-​time-​in-​man” till ”proof of con­cept”. I vår track record ingår bland annat ”first-​in-​man”, bioekvavilens/​biotillgänglighets-​studier, biop­sis­tudier, PET studier, studier på med­i­cin­sk­tekniska pro­duk­ter och biol­o­giska läkemedel, friska volon­tärstudier samt även patientstudier i både tidiga och senare faser.

Hitta hit

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter