Lediga tjänster
Lediga tjän­ster

Vi arbe­tar med att upp­dat­era vår hem­sida och för tillfäl­let går det inte att se våra lediga tjän­ster här.

För att se våra lediga tjän­ster, gå in på denna sida och sök på Karolin­ska Trial Alliance i fritext.

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter