Hitta till Prim & Fas-1
Hitta till Prim & Fas-​1

Se till att du har koll på vilken av enheterna du ska till, det står i infor­ma­tio­nen du fått samt i infor­ma­tio­nen om stu­dien på hemsidan:

Studier för friska frivilliga

Studier för per­soner med en sjuk­dom eller diagnos

Fas-​1

Besök­sadress:

KTA Fas-​1
Karolin­ska Uni­ver­sitetssjukhuset Hud­dinge M62
141 86 Stockholm

Hitta hit med hjälp av google maps

Kom­mu­nika­tioner

Från cen­tral­sta­tio­nen:

Reser du med buss till Karolin­ska i Hud­dinge heter hållplat­sen utan­för huvu­den­trén Hud­dinge sjukhus.

När­maste pen­deltågsta­tion om du ska till Karolin­ska Hud­dinge är Flem­ings­berg. Från Flem­ings­berg är det cirka 500 meter att promen­era till Karolin­ska Huddinge.

Du kan också ta buss 704 eller 713 som går från Flem­ings­bergs sta­tion till Karolin­ska Hud­dinge. Busshåll­pat­sen som du då stiger av på vid sjukhuset heter Hud­dinge sjukhus. Buss­re­san tar 23 minuter.

Följ sedan föl­jande instruk­tioner för att hitta till oss:

  1. Gå in i huvu­den­trén, huvudbyggnaden.
  2. Gå rakt fram förbi Pressbyrån.
  3. Gå in i trap­phuset på höger sida.
  4. Gå upp ett våningsplan.
  5. Fort­sätt rakt fram på Med­i­cin­gatan plan 6 igenom glas­gån­gen fram till nästa hissentré. (Skylt Med­i­cin 14)
  6. Ring på klocka vid dör­ren på vän­ster sida.

Om du inte hit­tar så kan du alltid ringa på 08585 858 80.

Prim

Besök­sadress:

KTA PRIM
Sab­bats­bergs sjukhus
Dala­gatan 9, Hus 8, Entré­plan
113 24 STOCKHOLM

Hitta hit med hjälp av google maps

Kom­mu­nika­tioner

Från cen­tral­sta­tio­nen:

Buss 47 mot Tomte­boda eller tun­nel­banans gröna linje 17 till Odenplan.

Det är också min­dre än 1 km att gå från Karl­bergs pendeltågsstation.

Använd iko­nen uppe i högra hör­net av artikeln för att skriva ut beskrivnin­gen till enheterna

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter