Rekryterande studier för friska
Rekry­terande studier för friska

Anmälan till framtida studier

KTA söker ständigt nya friska försöksper­soner som kan delta i framtida studier. Om du är intresserad av att bli kon­tak­tad av oss i framti­den kan du anmäla dig till vår försökspersonsdatabas.

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter