Försökspersoner
Försöksper­soner

Patient eller frisk frivillig?

Du behöver inte vara helt frisk för att delta i en studie för friska friv­il­liga. Du behöver inte heller ha en all­varlig sjuk­dom för att vara med i en studie för patien­ter. Det ställs dock i de flesta studier krav på ditt fysiska till­stånd i någon mån, så kallade inklu­sions– och exklusionskriterier.

Läs mer om skill­naden mel­lan patien­ter och friska frivilliga

Patien­ter

För dig som vill gå med i en studie på din diagnos

Studie om höga blod­fet­ter och övervikt24 nov 2015 10:10

Höga blod­fet­ter och övervikt Har Du höga blod­fet­ter (triglyc­erider) är mel­lan 4075 år, har en viss [ … ]

Rekry­terande studier för patien­terLäs mer…
Björkpollen24 nov 2015 10:10

Björkpollen Vi söker dig som har en allergi mot björkpollen, är mel­lan 1865 år och som haft [ … ]

Rekry­terande studier för patien­terLäs mer…
Studie om depres­sion04 nov 2015 09:46

Depres­sion Vi kom­mer att genom­föra en läkemedelsstudie för att under­söka om den kroppsegna substansen [ … ]

Rekry­terande studier för patien­terLäs mer…
Studie om typ 2 dia­betes04 nov 2015 09:13

Typ 2 dia­betes Vi söker per­soner till en studie där vi ska stud­era effek­ten av ett läkemedel på hjärt-​kärlsjukdom [ … ]

Rekry­terande studier för patien­terLäs mer…
Studie om nagelsvamp04 nov 2015 08:46

Nagelsvamp Vi söker delt­a­gare för en klinisk studie där en ny svam­pdö­dande nag­el­lös­ning för behandling [ … ]

Rekry­terande studier för patien­terLäs mer…

Friska försöksper­soner

För dig som är frisk och vill delta i en studie

Anmälan till framtida studier07 aug 2015 13:05

Anmälan till framtida studier KTA söker ständigt nya friska försöksper­soner som kan delta i framtida [ … ]

Rekry­terande studier för friskaLäs mer…

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter