Kontaktpunkter
Kon­tak­t­punk­ter

Här nedan finner du rel­e­vanta kon­tak­ter för dig som håller på med forskn­ing. Lis­tan är i nuläget under upp­byg­gnad och en mängd kon­tak­ter kom­mer läg­gas till med tiden. Hör gärna av dig till oss om du tror att du bör finnas med på den här lis­tan som kon­tak­t­punkt för forskare. Maila Anna Lund­ström på Den här e-​postadressen sky­d­das mot spam­bots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. angående detta.

Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset är det största sjukhuset i stockholms län och också Sverige. Här finns en stor forskarbas och flera forskningsorganisationer som t.ex. KTA och KPE.
Stockholms Medicinska Biobank
Stockholms medicinska biobank bygger upp en sjukvårdsintegrerad infrastruktur för provhantering och ett kompetenscentrum för biobanksfrågor. Här får du hjälp med att starta en provinsamling eller göra uttag ur en befintlig provsamling.

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter